skip to Main Content

Biogas

Silphie is zeer rijk aan energie waarbij het gewas geoogst kan worden in September voor de biogas vergister (met zeer hoge Methaanrendement van 53%). Een snelle rekensom laat onderstaande opbrengsten zien:

  • +/- 600 liter biogas per 1 Kg droge stof Silphie
  • 18.000 Kg Droge stof per Ha x 600 liter gas = 10.800.000 Liter Biogas met 53% Methaan!

Bekijk hier voor het rapport van het vergistingsonderzoek. Deze is Duitstalig, verzorgt door onze Duitse partner Donau Silphie.

Silphie Voor Biogas Installatie

Bestel hier direct Silphie zaadgoed!

Biogas en methaanopbrengst

De gemengde Silphie levert een goede biogas- en methaanopbrengst met een behoorlijke opbrengst.

Opbrengst l / kg droge stof

Silphie Maïs
Biogasopbrengst 538 523
Opbrengst methaangas 284 269

Bron: Metzler & Brodmann Saaten GmbH

Contributiemarge

Silphie Maïs Graan Gewasrotatie
Kosten (€) 732* 910 925 920
Opbrengst (€) 1600 1800 1280 1453
Bijgedragende marge (€) 868 890 355 533

* vanaf de eerste oogst

Back To Top