skip to Main Content

Even voorstellen aan Silphie…

Silphie (Silphium Perfoliatum) is een zeer potentiële en ontwikkelde plant met een grote potentie in de Ruwvoer, Vezels- en Biogas industrie. Het meerjarige gewas, ook wel genaamd De Zonnekroon, heeft een zeer hoge meerwaarde op gebied van bodemverbetering en biodiversiteit.

Hieronder een aantal eigenschappen:

  • Zeer bloemrijk en goed voor de biodiversiteit (insecten, wild, vogels);
  • Legt koolstoffen vast i.c.m. Stikstof;
  • Bodemverbetering door humus opbouw;
  • Diepe wortelstelsel, 2 meter diep. Watervastlegging en tevens zeer droogte resistent.
  • +/- 15-20 Kg Honing per Hectare;
  • Circulaire economie zonder restafval;
  • Het betreft een 20-30 jarig gewas waarbij geen bodembewerking benodigd is, na inzaaien. Ook geen onkruidbestrijding welke een zeer grote besparing geeft op dieselverbruik van landbouwbewerkingen.
  • Hoog cellulose gehalte welke interessant is om papier van te produceren. Voorkomt kappen van bossen als de eucalyptus in regenwouden;
  • Hoog energiegehalte voor biogas vergisting, Netto 288 Liter Pure Methaan opbrengst per Kg droge stof Silphie.

Het gewas kan geoogst worden in September voor extractie van cellulose vezels (voor papier of biocompound spuitgieten), waarbij het restproduct vergist kan worden in de biogas vergister (met zeer hoge Methaanrendement van 53%). Circulaire economie dus, waarbij in de gehele keten bediend wordt én de natuur erop vooruitgaat. Een combinatie die je maar zelden tegenkomt!

Uiteraard kan ook de gehakselde silage gewoon bij in de kuil, met de mais mee. Economisch gezien zit de opbrengst van 1 Ha Silphie gelijk aan Mais (EUR 1500 – 2000,-), echter met veel minder kosten. Je bespaart namelijk 4 bewerkingsgangen, zaaigoed en onkruidbestrijding.

Eventueel hier ook een interessante video van onze partner Donau Silphie over aanbouw, 1e en 2e jaar oogst i.c.m. Mais.

Back To Top