skip to Main Content

NATUURHERSTEL,

VEZELS &

ENERGIE

Natuurherstellend,
bron van vezels
& energie!

Silphie (Silphium Perfoliatum) is een sterke vezelrijke energieplant met een grote potentie in de Ruwvoer, Vezels- en Biogas industrie. Het meerjarige gewas, ook wel genaamd De Zonnekroon, heeft een zeer hoge meerwaarde op gebied van bodemverbetering en biodiversiteit.

Silphie van boven

Enkele voordelen
van de Zonnekroon op een rij

 • Zonnekroon is zeer bloemrijk en goed voor de biodiversiteit (insecten, wild, vogels);
 • Legt koolstoffen vast in de bodem en voorkomt Stikstofuitspoeling;
 • Zonnekroon verbetert Bodem door humus opbouw;
 • Diepe wortelstelsel, 2 meter diep. Watervastlegging en tevens zeer droogte resistent.
 • Zonnekroon is goed voor +/- 15-20 Kg Honing per Hectare;
 • Circulaire economie zonder restafval;
 • Het betreft een 20-30 jarig gewas waarbij geen bodembewerking benodigd is, na inzaaien. Ook geen onkruidbestrijding welke een zeer grote besparing geeft op dieselverbruik van landbouwbewerkingen.
 • Hoog cellulose gehalte welke interessant is om papier van te produceren. Voorkomt kappen van bossen als de eucalyptus in regenwouden;
 • Hoog energiegehalte voor biogas vergisting, Netto 288 Liter Pure Methaan opbrengst per Kg droge stof Silphie.
producent of afnemer silphie

SILPHIE IS TE VINDEN OP DE VOLGENDE LOCATIES

   Back To Top