skip to Main Content

NATUURHERSTEL,
VEZELS &
ENERGIE

Natuurherstellend,
bron van vezels
& energie!

Silphie (Silphium Perfoliatum) is een sterke en ontwikkelde plant met een grote potentie in de Ruwvoer, Vezels- en Biogas industrie. Het meerjarige gewas, ook wel genaamd De Zonnekroon, heeft een zeer hoge meerwaarde op gebied van bodemverbetering en biodiversiteit.

Enkele voordelen
van Silphie op een rij

  • Zeer bloemrijk en goed voor de biodiversiteit (insecten, wild, vogels);
  • Legt koolstoffen vast in de bodem en voorkomt Stikstofuitspoeling;
  • Bodemverbetering door humus opbouw;
  • Diepe wortelstelsel, 2 meter diep. Watervastlegging en tevens zeer droogte resistent.
  • +/- 15-20 Kg Honing per Hectare;
  • Circulaire economie zonder restafval;
  • Het betreft een 20-30 jarig gewas waarbij geen bodembewerking benodigd is, na inzaaien. Ook geen onkruidbestrijding welke een zeer grote besparing geeft op dieselverbruik van landbouwbewerkingen.
  • Hoog cellulose gehalte welke interessant is om papier van te produceren. Voorkomt kappen van bossen als de eucalyptus in regenwouden;
  • Hoog energiegehalte voor biogas vergisting, Netto 288 Liter Pure Methaan opbrengst per Kg droge stof Silphie.

SILPHIE IS TE VINDEN OP DE VOLGENDE LOCATIES

Back To Top