skip to Main Content

Het waterbergende vermogen van Silphie

De droogte is dit voorjaar ongekend. De neerslagtekorten nemen toe. Regen dat er valt, verdampt snel door de hoge temperaturen of kan niet snel genoeg opgenomen worden door de humus arme gronden. Om voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden is het slim om te kijken naar klimaatbestendige gewassen.

Fijn wortelstelsel

Silphie is bestand tegen deze extreme weersomstandigheden. De diepe penwortel en het wijd vertakte wortelstel zorgt ervoor dat Silphie minder droogtegevoelig is dan bijvoorbeeld maïs. Silphie beschikt het hele jaar over een 150 tot 200 cm diep fijn wortelstelsel. Deze zorgt voor een verhoging van de wateropnamecapaciteit, ook bij stortbuien.

Actieve humusopbouw

Bovendien zorgt Silphie ook voor actieve humusopbouw. De diepgewortelde planten en insecten zoals regenwormen maken de grond losser waarbij een hoger humusgehalte zorgt voor een stabiele bodemstructuur. Dit is te vergelijken met een spons, die veel water kan opnemen. Niet alleen droogte maar ook zware regenvallen en hagelbuien komen steeds vaker voor. Boeren kunnen met Silphie bescherming bieden tegen overstromingsgevaar door de waterabsorptie-capaciteit in de grond te verhogen.

wortelstelsels maïs silphie

Interesse?

Heeft u interesse in Silphie? Neem dan contact met ons op!

Back To Top