skip to Main Content

Silphie bemesten

Het voorjaar is begonnen en de boeren zijn druk in de weer om het land zaai klaar te maken. De Silphietelers daarentegen hebben het iets rustiger, zij hoeven niet meer te ploegen en te zaaien, maar moeten enkel nog bemesten.

Deze week heeft loonbedrijf Wassink de Silphie voor ons bemest. Wij adviseren hierbij een hoeveelheid van 35-40 kuub drijfmest per ha. Bemesting wordt toegepast om de nutriënten in de bodem aan te vullen, wanneer die er via het gewas uit worden gehaald. Bemesting dient ook voor het toevoegen van nutriënten om de groei te bevorderen.

Hiermee hopen niet alleen wij, maar ook alle bijen, vlinders en vogels, dit zomer weer te kunnen genieten van een veld vol bloeiende Silphie planten!

Back To Top